Lio Decor được thành lập từ năm 2016 bởi Founder Lâm Nguyễn. Thế mạnh chính của Lio là sản xuất nội thất gỗ nhà ở, shop, spa, văn phòng